Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern

Fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern.

Nu kan du ta del av fem nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern. Samtliga finns publicerade på webben under publikationer Publikationer-arkiv – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se) Vi har tryckt upp en liten utgåva av långtidsutvärderingen av fåglar på fågelskär i Vänerns skärgårdar. Vill du få en tryckt exemplar av denna rapport så får du kontakta Vänerkansliet.