Välkommen till årsmöte 5 maj

Brommö skärgård

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjuder in till ordinarie årsmöte torsdagen den 5 maj kl. 9.45-14.30. Värd för dagen är Karlstads universitet. Fika från kl. 9.15, och eftermiddagsfika kl. 14.30. Konstituerande styrelsemöte kl. 14.30-15.15. På dagordningen: Föreningsstämman Vattenvårdsplan för Vänern 2022-2029. Fortsättning av samförvaltning fiske för Vänern och aktuell forskning på lax och öring i Vänern. Studiebesök – visning […]