Vänerdagen och ForskarFredag 30 sep 2022

Vänervy, foto Agneta Christensen

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjuder in till en gemensam dag – Vänerdagen och ForskarFredag – den 30 september i Mariestad. Vänerdagen/ForskarFredag på Dacapo i Mariestad Till hösten kommer vattenvårdsförbundet tillsammans med Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde att bjuda in till gemensam dag om Vänern. ForskarFredag är en vetenskapsfestival med aktiviteter […]

Vänerdagen i fält 15 okt 2021

Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern bjöd in till en gemensam Vänerdag i fält fredagen den 15 oktober i Lidköping vid Skogshyddan. Lyckad fältdag i Lidköping vid Vänern! Vid Vänerdagen i fält deltog 42 personerna från flera av Vänerkommunerna, Region Värmland och Västragötalands regionen, länsstyrelsen i Västra Götaland, Värmland och Jönköping, LRF Värmland samt ideella föreningar. […]