Webbverktyg vid utsläpp

Utsläpp av olja på mark. Foto: Martin Fransson.

Vänerns vattenvårdsförbund ska tecknat ett nytt avtal med SMHI om ett verktyg som ska underlätta saneringsarbetet vid utsläpp av olja eller andra föroreningar.

Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten

Över 100 kemiska ämnen har analyserats i vattenverk, avloppsvattenverk och vattendrag kring och i sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Ett sjuttiotal av dessa ämnen klassificeras som läkemedel. Denna rapport är ett resultat av en provtagningskampanj genomförd under perioden juni 2019 till juli 2020. Arbetet har utförts i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet. […]