Sprid inte främmande arter till våra sjöar i sommar!

Disktrasa med budskapet - Töm, Tvätta, Torka. Om att förhindra spridning av invasiva främmande arter.

Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Vad kan jag göra? Beställ vår broschyr: Broschyr_frammande-arter_SV_2023.pdf (vanern.se) Läs mer på Vänerns webb: Främmande arter – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)